LUKÁŠ ORAVEC ORCHESTRA

Band

EN
Lukáš Oravec Orchestra
An international line-up, popular with listeners and confirmed by music publicists as world-class. This
is the Lukáš Oravec Orchestra, the big band of Slovak trumpeter and composer Lukáš Oravec, who
won the prestigious Radio_Head Award for the best jazz album of the year for his debut album Light
of Blue.
Before founding his own big band, Lukáš Oravec had already built a strong reputation not only on the
Czech-Slovak, but also on the European scene. He attracted attention with his own quintet, into
which he invited world-renowned guests, including pianists Aaron Goldberg and Danny Grisett and
saxophonists Bob Mintzer and Wayne Escoffery. He has also gained experience in renowned big
bands such as Gustav Brom’s Radio Big Band, Matúš Jakabčic Big Band and the Danish RAMA Big
Band. American saxophonist Bob Mintzer said this about him, “Lukáš Oravec is a great young
trumpeter who plays and composes with great passion and creativity. His music has a distinctive
sound, as does his playing. He and the musicians he surrounds himself with are a force to be
reckoned with. I think you will enjoy his beautiful music on recordings as much as listening to the
band live in concert.”
Lukáš Oravec Orchestra was founded in 2018. “I had the idea of starting my own orchestra
somewhere in my subconscious for a long time, but there was never a situation where I had enough
players around me at a level that would satisfy me. However, one day in Brno I realized that thanks
to the Janáček Academy of Performing Arts I already had such musicians around me,” says the
bandleader looking back at the creation of the band. So, what was the result of this Oravec’s insight?
A modern European big band, whose work has been described by publicist Jan Hocek as “music full of
colour, brisk, with condensed and florid scales, inventively phrased, full of variable dynamics,
expressiveness and solidity of matter, and often haunting solos, even in ballads.”
The fourteen-member group features leading musicians from the Czech Republic, Slovakia, Germany,
Hungary and the USA. The bandleader himself makes a significant contribution to the repertoire, and
double bassist Pavel Klimashevski is also an important figure in the big band, taking on the position of
conductor. However, almost all members of the orchestra enrich the orchestra’s repertoire with their
compositions.
The success of the first album did not lull the band into a false sense of security, quite the opposite.
The band’s repertoire grew with another series of original compositions, which were released in 2023
on the Latin-styled album entitled The Sun. The sound of the album was enriched by American
percussionist Sammy Figueroa, who has worked with Miles Davis, David Bowie, as well as pop queens
Whitney Houston and Mariah Carey. After listening to the album, music journalist Juraj Kalász wrote:
“The new album of Lukáš Oravec’s big band is undoubtedly a step forward in the search for his
ultimate musical identity. The jazz connoisseur gets a top-notch musical experience in excellent
sound quality. We can only hope that this project will live up to the expectations outlined in the
studio version.” Visitors to JazzFestBrno, City Sounds Festival Bratislava or the Czechoslovak Jazz
Festival Přerov, where the big band has performed in the past, can confirm that Lukáš Oravec
Orchestra also plays great live. After two albums, Lukáš Oravec Orchestra is well on its way to the
future, which is also confirmed by the fact that it has reached the prestigious Japanese market with
both of its recordings.

CZ

Lukáš Oravec Orchestra

Mezinárodní složení, obliba u posluchačů a hudebními publicisty stvrzená světová úroveň. To je Lukáš
Oravec Orchestra, big band slovenského trumpetisty a skladatele Lukáše Oravce, který získal hned za
své debutové album Light of Blue prestižní cenu Radio_Head Award za nejlepší jazzovou desku roku.
Lukáš Oravec si už před založením vlastního big bandu vybudoval silné renomé nejen na česko-
slovenské, ale i evropské scéně. Zaujal vlastním kvintetem, do něhož si zval speciální hosty světového
věhlasu, mimo jiné klavíristy Aarona Goldberga a Dannyho Grisetta nebo saxofonisty Boba Mintzera a
Waynea Escofferyho. Zkušenosti sbíral i v proslulých big bandech, jakými jsou Rozhlasový big band
Gustava Broma, Matúš Jakabčic Big Band či dánský RAMA Big Band. Americký saxofonista Bob
Mintzer o něm prohlásil: „Lukáš Oravec je skvělý mladý trumpetista, který hraje a píše s velkým
zápalem a kreativitou. Jeho hudba má osobitý zvuk, stejně jako jeho hra. On a hudebníci, kterými se
obklopuje, jsou silou, se kterou je třeba počítat. Myslím, že si jeho nádhernou hudbu užijete na
nahrávkách stejně jako poslech kapely živě na koncertech.“
Kapela Lukáš Oravec Orchestra vznikla v roce 2018. „Myšlenku založit vlastní orchestr jsem někde v
podvědomí nosil dlouho, ale nikdy dříve nenastala taková situace, že bych měl kolem sebe dostatek
hráčů na úrovni, jež by mě uspokojovala. Ovšem jednoho dne jsem si v Brně uvědomil, že díky
Janáčkově akademii múzických umění už takové muzikanty kolem sebe mám,“ ohlíží se kapelník za
vznikem kapely. Výsledek Oravcova prozření? Moderní evropský big band, o jehož tvorbě se
například publicista Jan Hocek vyjádřil jako o „hudbě plné barev, řízných, hutných i květnatých sazeb,
vynalézavě frázovaných, proměnlivé dynamiky, výraziva i hustoty materie a mnohdy strhujících sól, a
to i v baladách.“
V čtrnáctičlenném uskupení účinkují přední hudebníci z Česka, Slovenska, Německa, Maďarska a USA.
Významným skladatelským vkladem přispívá do repertoáru sám kapelník, důležitou postavou big
bandu je rovněž kontrabasista Pavel Klimashevski, který se ujal zároveň pozice dirigenta. Repertoár
orchestru však svými kompozicemi obohacují téměř všichni členové orchestru.
Zmíněný úspěch prvního alba kapelu neukolébal, právě naopak. Repertoár se rozrostl o další řadu
autorských skladeb, které v roce 2023 vyšly na albu The Sun stylizovaném do latiny. Zvuk alba
obohatil americký perkusista Sammy Figueroa, jenž spolupracoval například s Milesem Davisem,
Davidem Bowiem, ale i s královnami popu Whitney Houston a Mariah Carey. Po poslechu alba
nešetřil chválou například hudební publicista Juraj Kalász, který napsal: „Nové album big bandu
Lukáše Oravce je nepochybně krokem vpřed v hledání jeho hudební identity. Jazzový labužník
dostává špičkový hudební zážitek ve vynikající zvukové kvalitě. Nezbývá než doufat, že tento projekt
na koncertních pódiích naplní očekávání naznačená ve studiové verzi.“ A že Lukáš Oravec Orchestra
hraje skvěle i naživo, mohou potvrdit například návštěvníci festivalů JazzFestBrno, City Sounds
Festival Bratislava či Československého jazzového festivalu Přerov, kde se big band představil
v minulosti. Po dvou albech má Lukáš Oravec Orchestra do budoucnosti dobře našlápnuto, což
potvrzuje také skutečnost, že se s oběma svými nahrávkami dostala i na prestižní japonský trh.

Lukáš Oravec Orchestra (SK/CZ/DE/USA/HU)

Juraj Bartoš/Ádám Gráf – 1st trumpet, flugelhorn
Miroslav Nováček – 2nd trumpet, flugelhorn
Lukáš Oravec – 3rd trumpet, flugelhorn, bandleader
Marek Kotača – alto, soprano saxophone
Andy Middleton – 1st tenor saxophone
Luboš Soukup/Radek Zapadlo – 2nd tenor saxophone
Pavel Zlámal – baritone saxophone, bass clarinet
Petr Hnětkovský – 1st trombone
Richard Šanda – 2nd trombone
Michal Motýľ – 3rd trombone, bass trombone
Ľudovít Kotlár – piano
Peter Korman/Tomáš Baroš – doublebass
Marián Ševčík – drums

Pavel Klimashevsky – principal conductor, arranger in residence

Additional arrangers: Martin Uherek, Miroslav Hloucal, Luboš Soukup, Łukasz Rakalski